TIN TỨC MỚI NHẤT

Nước sạch

13/12/2017 5:00:25 CH

Nhà máy cung cấp nước sạch với khối lượng 7000 m3 / ngày đêm Xem chi tiết
Xử lý nước thải

13/12/2017 5:01:52 CH

Nhà máy xử lý nước thải với khối lượng 7000 m3 / ngày đêm Xem chi tiết
Kinh doanh vận tải

13/12/2017 5:02:28 CH

Vận chuyển cước theo yêu cầu Xem chi tiết
Hệ thống quản trị doanh nghiệp

13/12/2017 5:06:01 CH

Xây dựng các hệ thống kế toán, hệ thống quản lý nhân sự, tiền lương.... Xem chi tiết
Thi công xây lắp

13/12/2017 5:08:20 CH

Xây dựng các công trình xây lắp, nhà xưởng... Xem chi tiết
Phát triển phần mềm theo yêu cầu

13/12/2017 5:09:26 CH

Xây dựng, phát triển các hệ thống phần mềm quản lý Xem chi tiết