TIN TỨC MỚI NHẤT

Quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018


Sau ba ngày làm việc tích cực (từ ngày 11 – 13/12), với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ Năm với nhiều nội dung quan trọng. BBT Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh trân trọng trích đăng bài phát biểu của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên bế mạc kỳ họp.


 

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách năm 2017; dành nhiều thời gian để thảo luận và đề ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tập trung xem xét các báo cáo thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các cơ quan chức năng; thảo luận và quyết định nhiều nội dung chuyên đề quan trọng. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự đồng thuận của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức hoàn thành và vượt kế hoạch hầuhết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017. Việc thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo và thông qua 19 Nghị quyết, trong đó có 11 Nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách, thể hiện rõ định hướng của tỉnh trong vận dụng và cụ thể hoá chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo tiền đề và động lực cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

 

Tinh thần đổi mới, sáng tạo tiếp tục được thể hiện rõ tại kỳ họp thứ Năm, chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, có sự điều chỉnh linh hoạt, kịp thời. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan mời dự đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình tiếp tục được cải tiến theo hướng tăng tính đối thoại, tranh luận trực tiếp, tập trung vào các vấn đềlớn đã tạo không khí làm việc dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, làm sáng tỏ nhiều nội dung mà Nhân dân, cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Việc truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình tại hội trườngđã góp phần gắn kết hơn nữa hoạt động của Hội đồng nhân dân với cử tri, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Dân Mạc phát biểu tại hội nghị

 

Năm 2018 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Ngay sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp nghiên cứu tiếp thu những ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri; triển khai đồng bộ và có hiệu quả nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 

Một là:Đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện 4 khâu đột phá, trong đó quan tâm đến tốc độ tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tỉnh đạt 7,5% trở lên. Các cấp, các ngành, các địa phương cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Triển khai tổng thể các nhiệm vụ, giải pháp phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, cải thiện căn bản về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng vào tỉnh; chú trọng việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. Sớm hoàn thiện cơ sở vật chất và tổ chức bộ máy để đưaTrung tâm hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động trong quý I năm 2018.

 

Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh công tác dồn đổi, tích tụ ruộng đất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng giống, vật tư nông nghiệp và nông sản; bảo vệ môi trường trong nuôi, trồng, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững,nâng cao đời sống của Nhân dân.

 

Hai là: Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt đến năm 2020. Ưu tiên các dự án sản xuất công nghiệp có công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, sản phẩm có thế mạnh, có giá trị gia tăng cao, thu ngân sách lớn vào đầu tư. Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về đầu tư công;thực hiện phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo thứ tự ưu tiên, trong đó tập trung cho những dự án quan trọng, có sức lan tỏa cao và kết nối phát triển, khắc phục tình trạng dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư. Chú trọng huy động, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, dịch vụ, du lịch có quy mô lớn; thu hút các nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.Tiếp tục đẩy mạnh thu hút các tập đoàn, tổng công ty lớn đầu tư phát triển du lịch của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tốt sản phẩm dịch vụ hiện có và phát triển đề án xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa huy động mọi nguồn lực, thành phần kinh tế đầu tư vào kết cấu hạ tầng, các cơ sở, hoạt động du lịch trên địa bàn theo hướng có trong tâm, trọng điểm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn hóa, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

 

Ba là: Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; tập trung chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; rà soát, đánh giá lại các khoản nợ đọng thuế để thu nộp vào ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ sử dụng nguồn bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.Làm tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường; tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo và chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai; phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản, đá, cát sỏi trái phép. Tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Bốn là:Tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội. Đó là: Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục -  đào tạo gắn với đẩy mạnh phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, tinh giản biên chế, huy động nguồn lực xã hội hóa, giảm dần đầu tư từ ngân sách nhà nước. Triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Tăng cường y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chủ động phòng chống dịch bệnh. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế ở cả ba tuyến. Đảm bảo tiến độ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đẩy nhanh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm an toàn, bền vững Quỹ bảo hiểm y tế. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu đời sống Nhân dân, trọng tâm là Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là đối với hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ” gắn với phát triển du lịch. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chính sách tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách người có công trên địa bàn.

 

Năm là:Nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường hơn nữa vai trò của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Coi đay là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong năm 2018. Tăng cường công tác nắm tình hình, tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở. Làm tốt chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo, kịp thời giải quyết vướng mắc đảm bảo các chính sách của Nhà nước. Thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông đến mức thấp nhất , đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán, đảm bảo đón Tết Mậu Tuất vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.

 

...

 

Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và toàn thể Nhân dân của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, của các cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ và các cơ quan thông tin tuyên truyền đã theo dõi, phản ánh kịp thời về diễn biến trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp.

 

Sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần tích cực, chủ động hơn nữa trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn, đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời tới Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan. Đối với người đứng đầu các địa phương là đại biểu Hội đồng nhân dân, trong quá trình tiếp xúc cử tri phải đối thoại với Nhân dân những nội dung thuộc trách nhiệm của mình, các nội dung khác tổng hợp chuyển Thường trực Hội đồng nhân dân.

 

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo.