TIN TỨC MỚI NHẤT

CHI PHÍ ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CẨM KHÊ


1. Giá thuê cơ sở hạ tầng: 45$-52$/m2 (Chưa VAT).

2. Giá thuê lại đất: 7.739 VNĐ/m2/năm. Trả tiền hàng năm. Nếu nhà đầu tư nộp tiền một lần được giảm 15%.

3. Phí quản lý: 0.52 USD/m2/năm (Chưa VAT). Trả tiền hàng năm. Nếu nhà đầu tư nộp tiền một lần được giảm 15%.

4. Phí sử dụng nước sạch: 12.000 VNĐ/m3.

5. Giá điện sản xuất:

- Giá điện hạ thế: Giờ bình thường 1.452đ/kwh; Giờ thấp điểm 918đ/kwh; giờ cao điểm 2.673đ/kwh.
- Giá điện trung thế: Giờ bình thường 1.572đ/kwh; Giờ thấp điểm 1.004đ/kwh; giờ cao điểm 2.862đ/kwh.

6. Phí xử lý nước thải:

- Từ mức B lên mức A: Theo qui định của tỉnh Phú Thọ

- Nếu tiếp nhận nước thải đạt mức A và phí xả thải ra môi trường: USD 0.18/m3 (chưa VAT).